Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Trị

Trên địa bàn Quảng Trị đang có 7242 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Trị tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đông Hà 3067 công ty, Huyện Hướng Hóa 1188 công ty, Huyện Vĩnh Linh 602 công ty, Huyện Gio Linh 513 công ty, Huyện Triệu Phong 468 công ty, Huyện Hải Lăng 413 công ty, ...