Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Đông Hà Quảng Trị

Có 3360 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Đông Hà Quảng Trị. Các công ty tại Thành Phố Đông Hà Quảng Trị tập trung chủ yếu ở Phường 1 579 công ty, Phường 5 513 công ty, Phường Đông Lương 246 công ty, Phường Đông Lễ 197 công ty, Phường 3 100 công ty, ...

CÔNG TY TNHH TRẠCH HỎA

3200709945

Phòng số 1, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH TRẠCH SƠN

3200709906

Phòng số 3, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH TRẠCH LÔI

3200709889

Phòng số 2, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH SƠN LÔI

3200709744

Phòng 4, Số 447 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH SƠN HỎA

3200709705

Phòng 3 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà