Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Quảng Trị

Ở Quảng Trị đang có 7911 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Trị tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đông Hà 3360 công ty, Huyện Hướng Hóa 1249 công ty, Huyện Vĩnh Linh 650 công ty, Huyện Gio Linh 581 công ty, Huyện Triệu Phong 508 công ty, Huyện Hải Lăng 490 công ty, ...

CÔNG TY TNHH SƠN LÔI

3200709744

Phòng 4, Số 447 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH SƠN HỎA

3200709705

Phòng 3 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH ĐỊA LÔI

3200709712

Phòng 9, Số 445 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH TRẠCH ĐỊA

3200709695

Phòng 4, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH PHONG LÔI

3200709783

Tầng 2, Số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH THỦY LÔI

3200709423

Tầng 2, Số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH BÁT TỐN

3200709455

Tầng 2, số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà