Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Quảng Trị

Ở Quảng Trị đang có 7911 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Trị tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đông Hà 3360 công ty, Huyện Hướng Hóa 1249 công ty, Huyện Vĩnh Linh 650 công ty, Huyện Gio Linh 581 công ty, Huyện Triệu Phong 508 công ty, Huyện Hải Lăng 490 công ty, ...

CÔNG TY TNHH LÔI ĐỊA

3200709529

Tầng 1, số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH BÁT KHÔN

3200709504

Phòng 11 Số 445 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH BÁT CẤN

3200709448

Phòng 2 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH LÔI HỎA

3200709409

Tầng 2, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà

CÔNG TY TNHH TRẠCH THIÊN

3200709399

Phòng số 5, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà