Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Quảng Trị

Ở Quảng Trị đang có 7911 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Trị tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đông Hà 3360 công ty, Huyện Hướng Hóa 1249 công ty, Huyện Vĩnh Linh 650 công ty, Huyện Gio Linh 581 công ty, Huyện Triệu Phong 508 công ty, Huyện Hải Lăng 490 công ty, ...